Sự kiện ra mắt BST Studio Ghibli (Uniqlo) - Bugis+ Singapore

Sự kiện ra mắt BST Studio Ghibli (Uniqlo)

⏰ Từ nay đến 14/9/2023
📍 Trung tâm thương mại Bugis+ (Tầng 2)
🚇 MRT gần nhất: MRT Bugis

#Singapore #DulichSingapore

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn