Ở khu Geylang có an toàn không em?Hỏi: 
"Ở khu Geylang có an toàn không em?"
Mời các bạn nhận xét giúp mình nha

13 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn