Danh sách 14 trạm tàu điện ngầm Metro Hồ Chí Minh (Line 1) cho bạn tham khảo!

Sau nhiều năm thi công, Hồ Chí Minh sắp sửa hoàn thành tuyến Metro (tàu điện ngầm) hay tà…