Mũi Đại Lãnh hay còn gọi là Mũi Điện - Một trong những nơi đón bình minh đầu tiên tại Việt Nam

Mũi Đại Lãnh hay còn gọi là Mũi Điện - Một trong những nơi đón bình minh đầu tiên tại Việ…