𝗧𝗢̂̉𝗡𝗚 𝗛𝗢̛̣𝗣 𝗡𝗛𝗨̛̃𝗡𝗚 𝗤𝗨𝗔́𝗡 𝗖𝗔𝗙𝗘 “𝗖𝗛𝗜𝗟𝗟 𝗠𝗢̣̂𝗧 𝗖𝗛𝗨́𝗧” 𝗢̛̉ 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗔𝗡

| 𝗧𝗢̂̉𝗡𝗚 𝗛𝗢̛̣𝗣 𝗡𝗛𝗨̛̃𝗡𝗚 𝗤𝗨𝗔́𝗡 𝗖𝗔𝗙𝗘 "𝗖𝗛𝗜𝗟𝗟 𝗠𝗢̣̂𝗧 𝗖𝗛𝗨́𝗧" 𝗢̛̉ 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗔𝗡 |

1. 𝘛𝘩𝘶̛ 𝘲𝘶𝘢́𝘯 𝘕𝘩𝘢̀ Đ𝘢̣̂𝘶 - 38 𝘗𝘩𝘢̣𝘮 𝘕𝘨𝘰̣𝘤 𝘛𝘩𝘢̣𝘤𝘩
2. 𝘛𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘊𝘢̀ 𝘱𝘩𝘦̂ 𝘏𝘰𝘢 𝘊𝘶́𝘤 - 3/21 𝘓𝘦̂ 𝘘𝘶𝘺́ Đ𝘰̂𝘯
3. 𝘌𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘋𝘢𝘺 𝘈 𝘞𝘦𝘦𝘬 - 45 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂̃𝘯 𝘗𝘩𝘢𝘯 𝘝𝘪𝘯𝘩
4. 𝘉𝘪𝘭𝘭 𝘊𝘰𝘧𝘧𝘦𝘦 & 𝘛𝘦𝘢 - 22 𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘏𝘶̛𝘯𝘨 Đ𝘢̣𝘰
5. 𝘏𝘰̣̂𝘪 𝘈𝘯 𝘊𝘢𝘧𝘦 𝘏𝘶𝘣 - 11/5 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂̃𝘯 𝘛𝘩𝘢́𝘪 𝘏𝘰̣𝘤 
6. 𝘍𝘦𝘍𝘦 𝘊𝘰𝘧𝘧𝘦𝘦 - 𝘛𝘩𝘰̂𝘯 𝘉𝘦̂́𝘯 𝘛𝘳𝘦̂̃ 𝘟𝘢̃ 𝘊𝘢̂̉𝘮 𝘏𝘢̀ 
7. 𝘉𝘶𝘵𝘵𝘦𝘳𝘊𝘶𝘱 𝘉𝘺 𝘙𝘰𝘴𝘪𝘦'𝘴 𝘊𝘢𝘧𝘦 - 𝘩𝘦̉𝘮 71/26 𝘗𝘩𝘢𝘯 𝘊𝘩𝘢̂𝘶 𝘛𝘳𝘪𝘯𝘩
8. 𝘙𝘰𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘊𝘩𝘪𝘭𝘭𝘩𝘰𝘶𝘴𝘦 - 292 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂̃𝘯 𝘛𝘳𝘢̃𝘪, 𝘊𝘶̛̉𝘢 Đ𝘢̣𝘪

Một chút bình yên nhỏ cho những ai đang cần chốn để giải khuây hay tụ họp bạn bè nhưng chưa biết đi đâu đây ạ.🌱🌱
Save ngay list này về hẹn Hội An ngày nào đó mình cùng nhau đi chill chill, ngẫm nghĩ sự đời nào.

Ảnh : foodinsoul.vn.yeonyi, man_dolly, yennhi.yeonyi, ntddiem, tuidicaphe và sưu tầm

Cre: Trương Ngọc Bảo Ly - Chuyện của Đà Nẵng

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn