Cách di chuyển đến Moca và Queen Sirkit Natinal Convention Centre bằng MRT

Queen Sirkit Natinal Convention Centre và MOCA

Cách di chuyển đến Queen Sirkit Natinal Convention Centre đi MRT đến trạm Queen Sirkit Natinal Convention Centre rồi theo bản chỉ dẫn, vào cổng free.

Cách di chuyển đến MOCA, hiện tại đã có line tàu đến thẳng MOCA, các bạn đi line màu đỏ SRT đến ga BANG KHEN rồi theo bản chỉ dẫn đi đến MOCA chỉ 2 phút đi bộ, vé vào cổng cho 1 người là 280B và trẻ e dưới 13 tuổi đc free.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn