Quán Chathorn Tamod (ชาทรตะโหมด)

Chắc quán trà sữa này chiều khách nhất trần đời không đâu bằng.
Size super XXXXL đến mini bé tí ti cũng chơi hết.
Nguồn: Quán Chathorn Tamod (ชาทรตะโหมด)
Cách BKK gần 900km nên các bạn đi du lịch Bangkok không mua được nên em không ghi địa chỉ ạ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn