#quan4 MÌ TRỘN HẢI SẢN SỐT TOMYUM - 2/4 Ngô Văn Sở Q4

MÌ TRỘN HẢI SẢN SỐT TOMYUM ✌🏻 ⏰7h-19h 🏠2/4 Ngô Văn Sở Q4 Nhìn tô mì hấp dẫn muốn xỉu up…