#quan8 Làng Ốc - 206F Dương Bá Trạc, Quận 8

#ASSG [ ĂN NGẬP HẢI SẢN TẠI LÀNG ỐC QUẬN 8 ] 📌 Làng Ốc 🏠 206F Dương Bá Trạc, Quận 8.  -…