The Monic Coffee - N4 Trường Sơn P15 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh

#mammamsaigon 📍𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 - Quán cà phê mới toanh với không gian cực…