𝐋𝐀𝐆𝐎𝐌 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 & 𝐏𝐚𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐋𝐚𝐛 - 318/1 Trịnh Đình Trọng, p. Hoà Thạnh, q. Tân Phú, TP.HCM

Check in tiệm bánh vừa kết hợp cafe siêu xinh như Hàn Quốc  𝐋𝐀𝐆𝐎𝐌 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 &…