Review đăng ký thi TOEIC IIG tại Hồ Chí Minh - update 22/01

Review lần đầu tiên thi TOEIC tại IIG Hồ Chí Minh 22/01 Trước khi đi thi mình cũng đọc qu…