Review THE LITTLE BISTRO - 27 Trần Thị Nghỉ, P.7, Gò Vấp (Lầu 1)

🤔LẦN ĐẦU LÀM CHUYỆN ẤY😂  ❤️THE LITTLE BISTRO - Chưa bao giờ làm mình thất vọng  Đây l…