Marina Club Sài Gòn: TRẢI NGHIỆM HƯƠNG VỊ BIỂN NGAY TRUNG TÂM SÀI GÒN
TRẢI NGHIỆM HƯƠNG VỊ BIỂN NGAY TRUNG TÂM SÀI GÒN‼️
🌟MARINA CLUB🌟
📍Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1
⏰10h00 - 14h00 & 17h00 - 22h00
👩🏻‍💻IG: @biteallfood
💁🏻‍♀️Tiktok: Bữa Nào Đi Ăn
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Mình thì biết nhà hàng Marina Club có chi nhánh ở Vũng Tàu và Phan Thiết rồi nhưng bây giờ không cần đi xa nữa vì nay Marina đã đến Sài Gòn!!!
✨Không gian:
•Rất rộng rãi, có khu vực trong nhà kính, ngoài trời rất hiện đại mà lại gần gũi
•Lấy tone màu trắng xanh chủ đạo, decor hoành tráng nhưng lại rất tự nhiên, cảm giác như ở biển thiệt vậy ( mấy bà tin tôi đến đây là có 7749 tấm hình đủ concept về để dành đăng dần nha =)))
•Nhân viên ở nhà hàng vừa lịch thiệp vừa thân thiện, rất nhiệt tình với khách hàng
✨Về thực đơn, món ăn:
•Vì là nhà hàng hải sản nên các món hải sản là tâm điểm với đa dạng các loại từ tôm, mực, ốc, sò…. đủ cách chế biến nhưng vẫn có các món mặn cho khách tha hồ lựa chọn, giá lại ok xỉu up xỉu down🥰
•Mình cũng có gọi vài món để dùng bữa, khai vị với gỏi cá mai: thịt cá ngọt,không bị tanh đem trộn gỏi ăn kèm nước mắm chua chua ngọt ngọt cuốn với rau sống và bánh tránh là hết bài luôn
•Ghẹ sốt tiêu: ghẹ thịt chắc không bở, sốt tiêu thơm nức mũi, đậm đà😚Tôm ngũ cốc: tôm to, ngọt chắc thịt được áo qua lớp bột măn mặn béo béo ăn không bị ngấy
•Cơm trái thơm: hạt thơm tơi, không bị khô, thêm vị chua chua của thơm và vài con tôm áp chảo
✨Tổng kết: Mình rất hài lòng với sự chỉnh chu của nhà hàng từ không gian đến món ăn và dịch vụ đặc biệt là chất lượng món ăn nhất là hải sản rất tươi luôn đúng với danh tiếng của một nhà hàng hải sản cao cấp

---

EXPERIENCE THE SEA FLAVOR IN THE HEART OF SAIGON

MARINA CLUB

Address: No. 6 Nguyen Binh Khiem, District 1

Opening hours: 10:00 AM - 2:00 PM & 5:00 PM - 10:00 PM

IG: @biteallfood

Tiktok: Bữa Nào Đi Ăn

I knew Marina Club had branches in Vung Tau and Phan Thiet, but now I don't have to travel far because Marina has finally arrived in Saigon!

Ambiance:

 • Very spacious, with both indoor and outdoor areas that are modern yet intimate.
 • The main color scheme is white and blue, and the decor is magnificent yet very natural, giving you the feeling of being at the beach (I believe you will take 7749 photos with enough concepts to post gradually =)))
 • The restaurant staff are both polite and friendly, and very enthusiastic with customers.

Menu and food:

 • As a seafood restaurant, seafood dishes are the highlight, with a variety of types from shrimp, squid, snails, clams, etc., processed in many different ways. There are also other savory dishes for customers to choose from, and the prices are very reasonable.
 • I also ordered a few dishes for my meal, starting with the baby pomfret salad: the fish meat is sweet and not fishy, mixed in a salad with a sweet and sour fish sauce, wrapped in fresh vegetables and rice paper, and it's perfect.
 • Pepper crab: the crab meat is firm and not mushy, the pepper sauce is fragrant and strong.
 • Cereal shrimp: large shrimp, sweet and firm meat, coated in a salty and fatty batter that is not greasy.
 • Pineapple fried rice: fragrant and fluffy rice, not dry, with the sour taste of pineapple and a few grilled shrimps.

Overall: I am very satisfied with the meticulousness of the restaurant, from the space to the food and service, especially the quality of the food, especially the seafood, which is always fresh, true to the reputation of a high-class seafood restaurant.


---

体验西贡市中心的海洋风味

MARINA CLUB

地址:1郡阮秉谦街6号

营业时间:上午10点至下午2点 & 下午5点至晚上10点

IG: @biteallfood

Tiktok: Bữa Nào Đi Ăn

我知道Marina Club餐厅在Vũng Tàu和Phan Thiết有分店,但现在不用走远了,因为Marina现在已经来到西贡!

空间:

 • 非常宽敞,有室内和室外区域,既现代又亲切。
 • 以白色和蓝色为主色调,装饰华丽但又非常自然,感觉就像在海边一样 ( 我相信你到这里来会有7749张足够的概念照片可以逐渐发布 =)))
 • 餐厅员工既礼貌又友好,对顾客非常热情。

菜单和食物:

 • 作为一家海鲜餐厅,海鲜菜肴是亮点,各种各样的虾、鱿鱼、蜗牛、蛤蜊等,都有多种烹饪方法,但仍然有其他咸味菜肴供顾客选择,价格也很合理。
 • 我也点了几道菜来吃,开胃菜是金枪鱼沙拉:鱼肉甜,没有腥味,拌成沙拉,配上酸甜的鱼露,卷着生菜和米纸,非常完美。
 • 胡椒蟹:蟹肉结实不松散,胡椒酱香气扑鼻,浓郁。麦片虾:大虾,甜,肉质紧实,裹上一层咸咸的油炸粉,吃起来不会油腻。
 • 菠萝炒饭:米粒香脆,不干,再加上菠萝的酸味和几只煎虾。

总结: 我对餐厅从空间到食物和服务的细致入微非常满意,尤其是食物的质量,尤其是海鲜,非常新鲜,一直符合高档海鲜餐厅的声誉。


----

사이공 중심에서 바다의 풍미를 경험하세요

MARINA CLUB

주소: 1군 Nguyen Binh Khiem 6번지

영업시간: 오전 10시 - 오후 2시 & 오후 5시 - 오후 10시

IG: @biteallfood

Tiktok: Bữa Nào Đi Ăn

저는 Marina Club 레스토랑이 Vung Tau와 Phan Thiet에 지점이 있다는 것을 알고 있었지만 이제는 더 이상 멀리 갈 필요가 없습니다. Marina가 마침내 사이공에 도착했기 때문입니다!

공간:

 • 매우 넓고, 실내 및 야외 공간은 현대적이면서도 친밀합니다.
 • 주 색상은 흰색과 파란색이며 장식은 웅장하지만 매우 자연스럽습니다. 마치 해변에 있는 것 같습니다 (여기에 오면 점차 게시할 수 있는 충분한 개념의 사진 7749장을 찍을 수 있을 것이라고 믿습니다 =)))
 • 레스토랑 직원들은 정중하고 친절하며 고객에게 매우 열정적입니다.

메뉴 및 음식:

 • 해산물 레스토랑으로서 해산물 요리는 새우, 오징어, 달팽이, 조개 등 다양한 종류의 가공 방법으로 하이라이트입니다. 고객이 선택할 수 있는 다른 짭짤한 요리도 있으며 가격도 매우 합리적입니다.
 • 저도 식사를 위해 몇 가지 요리를 주문했는데, 아기 도미 샐러드로 시작했습니다. 생선살은 달콤하고 비린내가 없으며 새콤달콤한 생선 소스를 곁들여 야채와 쌀종이에 싸서 먹으면 끝내줍니다.
 • 후추 게: 게살은 단단하고 붇지 않고 후추 소스는 향긋하고 묵직합니다.
 • 시리얼 새우: 새우는 크고 달콤하며 살이 단단하며 짭짤하고 기름진 반죽을 입혀 먹으면 느끼하지 않습니다.
 • 파인애플 볶음밥: 향긋하고 부드러운 밥,

----

サイゴンの中心で海の風味を体験

MARINA CLUB

住所:1区Nguyen Binh Khiem通り6番

営業時間:午前10時~午後2時&午後5時~午後10時

IG: @biteallfood

Tiktok: Bữa Nào Đi Ăn

Marina ClubレストランがVung TauとPhan Thietに支店があることは知っていましたが、Marinaがついにサイゴンに来たので、もう遠くに行く必要はありません!

空間:

 • 非常に広く、屋内と屋外のスペースはモダンでありながら親密です。
 • 主な色調は白と青で、装飾は壮大ですが非常に自然で、まるでビーチにいるようです (ここに来れば、徐々に投稿できる十分なコンセプトの写真7749枚を撮ることができると思います =)))
 • レストランのスタッフは丁寧で親切で、顧客に非常に熱心です。

メニューと料理:

 • シーフードレストランとして、シーフード料理はエビ、イカ、カタツムリ、貝など、さまざまな種類の加工方法でハイライトです。お客様が選択できる他の風味豊かな料理もあり、価格も非常にリーズナブルです。
 • 食事のためにいくつかの料理を注文しましたが、イワシのサラダから始めました。魚肉は甘くて生臭さがなく、甘酸っぱい魚醤を添えて野菜とライスペーパーに包んで食べると最高です。
 • コショウ蟹:蟹肉はしっかりしていて緩んでおらず、コショウソースは香ばしく濃厚です。
 • シリアルエビ:エビは大きくて甘くて肉がしっかりしていて、塩味と油っぽい生地をまぶして食べても油っぽくありません。
 • パイナップルチャーハン:香ばしく柔らかいご飯、
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn