#quan11 Quán Bánh Canh Cua đầu hẻm 233 -235 trần quý, phường 4, quận 11.

REVIEW QUÁN ĂN TRƯA NGON XUẤT THẦN!! →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ #quan11 #banhca…